Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWLP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWLP

W dniu 07.10.2016 r. w Lęborku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSWLP

Podczas spotkania dokonano wyboru delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, które odbędzie się w Sękocinie Starym w dniu 21.10.2016 r. Delegatami naszego Stowarzyszenia zostali:

1. Władysław Pędziwiatr

2. Adam Dominiecki

3. Zygmunt Frąszczak

W trakcie spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Teresa Ossowska-Szara – Starosta Starostwa Powiatowego w Lęborku, która po krótce poruszyła zagadniania związane z wydanymi w bieżącym roku Uproszczonymi Planami Urządzania Lasu.

W związku z zbliżającym się okresem wykonywania czyszczeń w lasach naszych członków, zalesionych głównie z programów PROW, wszyscy obecni otrzymali użytkowy i ozdobny tasak.